هیوندای دیزل|فروش محصولات هیوندای

شرایط خدمات پس از فروش

گارانتی خودرو

گارانتی به صورت کلی تضمینی است که از سوی شرکت مورد نظر برای برطرف کردن اشکالات فنی که در تولید محصول پیش آمده است میباشد که برای مدت معینی و کارکرد محدود به صورت رایگان میباشد‌.
گارانتی هر خودرو از طرف شرکت سروش دیزل و هیوندای موتور میباشد و مدت معینی دارد‌.

سرویس اولیه

انجام سرویس اولیه باعث میشود تا نگهداری خودرو در وضعیت مطلوب و بهره وری از آن افرایش یابد‌.
لازم به ذکر است که بدانید بابت سرویس اولیه هزینه ای بجز قطعات و مواد کار رفته از مشتری دریافت نخواهد شد‌؛ نکته حائز اهمیت این است که برای اعتبار سنجی گارانتی‌، لازم است که سرویس اولیه خود را بین 2000 تا 3000 کیلومتر اول یا گذشت 6 ماه از شروع گارانتی توسط یکی از شرکت های سروش دیزل صورت بگیرد‌.

محدودیتهای گارانتی

گارانتی زمانی دارای اعتبار است که سرویس اولیه خود را در زمان و یا کیلومتر تعیین شده توسط یکی از نمایندگی های شرکت سروش دیزل انجام شده باشد‌.
لازم به ذکر است که بدانید خدمات گارانتی شامل تعویض‌، تعمیر و دستمزد مربوطه میباشد‌؛ گفتنی است که هر عملیاتی که به عنوان گارانتی میباشد باید توسط نمایندگی های شرکت سروش دیزل صورت گرفته باشد و قطعات تعویض شده شامل گارانتی مربوط به شرکت سروش دیزل می‌باشد‌.

موارد خارج از تعهدات گارانتی

عواقبی که ناشی از فرسودگی های پی در پی خودرو و قطعات مصرفی شامل روعن‌، الکترونیک‌، باطری‌، ضدیخ‌‌، انواع فیلتر‌، تسمه‌، تایر و لنت ترمز حزء تعهدات گارانتی شرکت سروش دیزل نمی‌باشد‌.
در سرویس اولیه خدمات مربوط به تست‌، تنظیم‌، آچارکشی و بازدید رایگان می‌باشد و در غیر این صورت شامل گارانتی نمی‌باشد‌.
هرگونه صدمه ای که مربوط به ساختار خودرو نیست مانند سرقت‌، تصادف و‌… جزء تعهدات گارانتی نمی‌باشد‌.
در صورتی که خودرو در معرض عوامل آسیب زننده به رنگ خودرو مانند مواد شیمیایی‌، شیره درختان و غیره باشد خارج از تعهدات گارانتی میباشد‌.

لازم به ذکر است که بدانید شرایطی نیز وجود دارد که باعث میشود گارانتی فاقد شرایط باشد و شرکت هیچ گونه تعهدی در مقابل مشتری نخواهد داشت‌:

شرایط فاقد گارانتی

خدمات پس از فروش

در صورتی که قطعات مصرفی در خودرو مورد تایید شرکت و نمایندگی های سروش دیزل نباشد‌.
در صورتی که مشکلات پیش آمده برای خودرو ناشی از استفاده نادرست از خودرو باشد‌.
در صورتی که سرویس اولیه را مطابق شرایط گفته شده(2000 تا 3000 کیلومتر اول یا 6 ماه ) صورت نگیرد‌.
در صورتی که مشکل پیش آمده حاصل سرویس یا تعمیرات انجام شده توسط افرادی غیر از نمایندگی های مجاز شرکت سروش دیزل صورت بگیرد‌.
در صورتی که سیستم کیلومتر شمار دستکاری شده و تشخیص مسافت طی شده ممکن نباشد‌.
در صورتی که در خودرو از تجهیزات غیر استاندارد استفاده شود‌.
در صورتی که تجهیزات جانبی یا آپشن هایی که با برق خودرو در ارتباط میباشد خارج از کارخانه سروش دیزل نصب شده باشد‌.
لازم به ذکر است که بدانید در صورتی که کلیومتر شمار شما از کار افتاده باشد باید در اسرع وقت خود را به یکی از نمایندگی های سروش دیزل برسانید‌.
گفتنی است که سرویس های پشنهاد شده از سوی شرکت سروش دیزل با توجه توصیه های کارخانه سازنده میباشد و عمل به آنها باعث نگهداری خودرو در شرایط مطلوب میشود‌.
هنگام انجام این سرویس‌ها‌، سیستم‌ها و قسمت های پیش بینی شده خودرو مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و برخی تعمیرات‌‌، تنظیمات و تعویض قطعات روی آن انجام میگیرد که عدم انحام به موقع این سرویس های با توجه به خساراتی که به بار میآورد هزینه های تعمیر و نگهداری خودرو ها را افزایش می‌دهد‌؛ بر همین اساس ضرورت دارد که طبق جدول ارائه شده در دفترچه خودرو نسبت به انجام سرویس های ادواری با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز اقدام گردد‌.

نکات حائز اهمیت در گارانتی خودرو

سرویس های دوره ای بصورت رایگان انجام می‌شود‌.
هزینه مواد مصرفی(روغن‌، فیلتر ها‌‍، ضدیخ و‌…) در هر یک از سرویس های ادواری‌، توسط مشتری پرداخت می‌شود‌.
جدول سرویس های ادواری مطابق با جدول اراده شده در دفترچه گارانتی می‌باشد‌.

گارانتی قطعات و خدمات

در دوره خارج از گارانتی خدمات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز سروش دیزل‌‎‌، به مدت دو ماه یا 3000 کیلومتر ضمانت می‌گردد‌.